مشاوره

مشاوره

مشاوره صحیح، گامی بلند به سوی موفقیت…

دلایل توجیهی ضرورت انجام مشاوره ازابعاد فنی وحقوقی : باتوجه به ارزش جایگاه مشاوره که مسیر صحیح گام نهادن در هرعرصه وفعالیتی رابرای ما شفاف تر می سازد و مقوله بررسی استفاده ازتخصص وتجربه ازابعاد فنی وحقوقی جای هیچگونه شک وتردیدی را به ویژه آنکه قصد آن راداریم که باطرح توانمندی های خود به عنوان شخصی متخصص ومجرب زمینه امکان یافتن کاری مناسب در جامعه وکشوری جدید را با ویژه گی های خاص خود تجربه نمائیم ، در لزوم آگاهی یافتن دقیق ازجهات وشرایط فنی و حقوقی شغل مورد نظر راباقی نمی گذارد! برهمین اساس توصیه می نماید قبل ازهرگونه اقدام عملی ، با انجام مشاوره های لازم با کارشناسان متخصص ومجرب ، شانس موفقیت خود را درنیل به خواسته وارزوهای خود دریافتن شغل وکار مورد نظر وزندگی در محیطی جدید با ویژه گی های خاص خود ، دوچندان نمائید.

آنچه در 15 دقیقه مشاوره رایگان به شما هدیه خواهیم داد:

  • همکاری و همراهی شما تا رسیدن به هدف نهایی
  • امکان برقراری ارتباط تلفنی در طی مراحل و دادن مشاوره‎های مستمر
  • معرفی بهترین روش با توجه به شرایط متقاضیان

تلفن های تماس جهت رزرو وقت مشاوره:
+46 76 404 50 10
+46 8 4045050        
ساعت تماس : ۱۲ تا ۱۶ به وقت تهران (دوشنبه تا پنجشنبه)

آدرس ایمیل:
[email protected]

Linceed AB