درباره ما

درباره ما

شرکت Linceed AB یک شرکت سوئدی است که ساختارش براساس ارائه خدمات و جذب نیرو های متخصص برای شرکت های سوئدی می باشد.

ما این کار را با یافتن تطابق مناسب بین شرکت ها و افراد جویای کار انجام می دهیم. به این ترتیب ، ما به شرکت ها برای رشد و موفقیت بیشتر کمک می کنیم و به جویندگان کار کمک می کنیم تا شغل مناسب را پیدا کنند و به آرزوهای خود برسند.

ما می توانیم به شما این اطمینان بدهیم که از ابتدا تا پایان کار استخدام با شما هستیم.

Linceed AB